Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

DTR

Digitale Werkomgeving Rijksdienst - Archief

DWR-Archief heeft als doel digitale duurzaamheid te realiseren bij het Rijk, zodat voldaan wordt aan de eisen voor digitale archivering in beleid, wet- en regelgeving.

Samenwerken aan NORA-thema Digitale Duurzaamheid

Archief 2020, het Nationaal Archief en ICTU gaan samenwerken aan het thema Digitale Duurzaamheid van de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Het NORA-thema Digitale Duurzaamheid biedt handvatten aan ICT-architecten om in hun projecten duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te waarborgen. De geplande einddatum voor het project is 1 december 2015.

Bètaversie DUTO nu beschikbaar

Donderdag 26 maart is het Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) in een bètaversie aangeboden aan het Tactisch Beraad, het afstemmingsplatform voor de producten die het Nationaal Archief ontwikkelt voor de duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. 

eDepot belangrijke component in pilot NHA-Haarlem

Het is efficiënt, mogelijk en financieel verantwoord om digitale dossiers van de gemeente Haarlem al direct na afsluiting op te nemen in het digitale depot van het Noord-Hollands Archief (NHA). Zo luidt de conclusie van het onderzoek ‘Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem’ dat het NHA op 17 november met gepaste trots aan zo’n 100 deelnemers presenteerde. Het NHA maakte voor deze pilot gebruik van het eDepot – het digitale depot van het Nationaal Archief.

Onderzoeksrapport e-Depot Nationaal Archief

Het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC’s) zetten zich gezamenlijk in voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Het eDepot is een dienst van het Nationaal Archief voor het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van deze digitale informatie. Om de dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de klant is de infrastructuur en organisatie achter het eDepot onlangs onderzocht. Het onderzoek is gedaan door Programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) van het Nationaal Archief.

E-depotcursus voor RHC's

Goedwerkende e-depots dragen bij aan duurzame en gemeenschappelijke toegankelijkheid van digitale informatie. Op die manier zorgen archiefinstellingen dat digitale informatie in de toekomst nog steeds eenduidig te ontsluiten is en - belangrijker nog - geraadpleegd kan worden. Maar wat is een goedwerkend e-depot?

Toekomstvast archiefbeheer op agenda Tweede Kamer

Op 29 januari vond, voor het eerst in 10 jaar, met de Vaste Kamercommissie OCW een algemeen overleg over rijksarchieven plaats.