Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Formele overdracht

Formele overdracht en transport

Voor de formele overdracht van digitale overheidsarchieven gelden, net als voor analoog (of 'fysiek') overheidsarchief, de voorschriften uit de Procedure overbrenging van overheidsarchieven.