Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Foto's

Nationaal Archief neemt collectie Spaarnestad Photo op

Een geweldige operatie is voltooid: met de komst van de laatste vrachtwagen zijn 12 miljoen foto's, (glas)negatieven en dia's die tezamen de collectie Spaarnestad vormen, van Haarlem verhuisd naar

Veelgestelde vragen over auteursrechten en online beschikbaarstellen van fotocollecties beantwoord

Onlangs sloot het Nationaal Archief een overeenkomst met Pictoright, de collectieve beheersorganisatie voor fotografen en andere professionele beeldmakers in Nederland. Doel hiervan is om gedigitaliseerde fotocollecties online raadpleegbaar te kunnen maken.
Het online beschikbaar stellen van beeldmateriaal is namelijk niet altijd zomaar mogelijk. Achter de fotocollecties gaan duizenden verschillende fotografen, fotopersbureaus schuil, ofwel: auteursrechthebbenden.

Nationaal Archief sluit overeenkomst met Pictoright over auteursrechten op foto's

Erfgoedinstellingen gaan er in toenemende mate toe over hun foto-collecties te digitaliseren. Om met gedigitaliseerd fotomateriaal een zo breed mogelijk publiek te bereiken, kiezen veel van hen voor het online beschikbaarstellen ervan. Maar daar wringt veelal de schoen. Beelden online beschikbaar stellen kan namelijk niet altijd zomaar. Immers, achter de fotocollecties gaan vaak duizenden verschillende fotografen en fotopersbureaus schuil, ofwel: auteursrechthebbenden.

Bijeenkomst Platform Particuliere Archieven

Onder de titel "Gelukkig hebben we de foto's nog" organiseert het Platform Particuliere Archieven op 11 november aanstaande zijn najaarsbijeenkomst.

Beelden voor de Toekomst presenteert richtlijnen voor digitalisering van fotografisch materiaal

Gebaseerd op ervaringen uit de dagelijkse praktijk heeft het Nationaal Archief richtlijnen opgesteld, die kunnen worden gehanteerd bij het digitaliseren van fotografisch materiaal.

Nationaal Archief joins Wikipedia

Het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo schenken ruim 1000 foto’s van politici en politieke gebeurtenissen aan Wikimedia Nederland. Dankzij deze gift kunnen honderden artikelen van Wikipedia worden aangevuld met beeldmateriaal. Vanwege auteursrechten ontbreekt van veel naoorlogse personen en onderwerpen beeldmateriaal in de online encyclopedie. Daar komt dus nu verandering in.

Azijnzuursyndroom

Het Nationaal Archief bezit circa 1 miljoen fotografische objecten. Foto’s, negatieven en film zitten verborgen tussen papieren archieven of komen voor als afzonderlijke collecties.

Beelden voor de Toekomst (Images for the Future)

In 7 jaar tijd hebben Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum, het Nationaal Archief en Kennisland meer dan 90 duizend uur video, 20 duizend uur film, zo’n 100 duizend uur audio en 2,5 miljoen foto’s gecon