Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Fysieke archieven

Overdracht van beheer en zorg

Een archief maakt pas deel uit van de rijkscollectie als het aan het Nationaal Archief is overgedragen. Na overdracht wordt het archief ter beschikking gesteld aan het publiek.