Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Geordende staat

Geordende en toegankelijke staat archieven

De Archiefwet schrijft voor, dat archieven van overheidsorganisaties in goede, geordende, en toegankelijke staat moeten worden beheerd en bewaard, zodat ze te raadplegen zijn zolang als dat nodig i