Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

ICT

Publieksbeleid en website

Openbaarheid van archieven is een van de belangrijkste doelen van archiefbewaarplaatsen. De archiefbewaarplaatsen besteden er dan ook veel aandacht aan.