Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

International Standard Identifier for Libraries and related organizations (ISIL)

International Standard Identifier for Libraries and related organizations (ISIL)

Sinds 6 oktober 2008 is de organisatie en het toekennen van de International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) aan archiefinstellingen door de Koninklijke Bibliothe