Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Kennisuitwisseling

Projecten

Het Nationaal Archief vormt hèt kenniscentrum op het gebied van digitalisering, conservering en - meer in het algemeen - het beheer van archieven, dus ook van ‘digitaal- geboren’ archieven.