Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Metadata

Leveranciers, maak uw klant TMLO-proof!

Lokale overheden helpen met metadateren zodat informatie beter toegankelijk en uitwisselbaar wordt. Dát is het doel van Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO)-fase 2, een Archief2020-project. “Leveranciers kunnen lokale overheden een flink eind op weg helpen door de TMLO-standaard op te nemen in hun aanbod. En door mee te denken over afspraken en procedures, ofwel compliance”, aldus projectleider Metadata Bob Coret. De KING-leveranciersbijeenkomst op 26 juni vormde dan ook een prima platform om deze doelgroep te bereiken. 

Metadata

Metadata, ofwel informatie over de informatie, vormen een belangrijk aspect van recordsmanagement.

Daarbij zijn twee aspecten belangrijk: