Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Open Data

Save the date: Studiemiddag Archieven en open data - en nu?

Op donderdagmiddag 29 oktober organiseert het Nationaal Archief samen met Archief 2020 een studiemiddag over open data en archieven.

Grote belangstelling voor Actieve Openbaarheid

Op 29 januari was het druk op het symposium Actieve Openbaarheid – een open aanpak in het Nationaal Archief. Ruim 150 archivarissen, informatiemanagers, juristen, beleidsadviseurs en deskundigen op het gebied van participatie en open data bespraken hoe overheidsinformatie sneller openbaar en toegankelijk wordt voor burgers. De reacties waren ronduit positief: inspirerend, nuttig en leerzaam.

De vaart in actieve openbaarheid

Op 5 november organiseerden het Nationaal Archief en Archief 2020 een kennisbijeenkomst met als thema ‘Open overheid en archieven’. De overheid zet in haar beleid in op meer actieve openbaarheid en open data; de Tweede Kamer nam op 11 november een motie aan waarin gepleit wordt vaart te maken met actieve openbaarheid. 

Afbeeldingen overzees verleden vrij via Wikipedia

Het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek stellen meer dan 2500 afbeeldingen van prenten, kaarten en tekeningen, voorzien van uitgebreide beschrijvingen, beschikbaar op Wikipedia. Het gaat om afbeeldingen die relevant zijn voor het koloniaal- en handelsverleden van ons land en die we kunnen rekenen tot het gemeenschappelijk erfgoed van Nederland en de landen waar de Republiek in de 17e en 18e eeuw actief was.

Nieuwe Open Data uit online collectie Nationaal Archief beschikbaar

Het Nationaal Archief stelt weer grote delen van zijn online collectie als Open Data beschikbaar. Dat betekent dat vanaf 13 november 2013 heel veel scans, kaarten, foto’s en records uit de indexen vanaf nu door iedereen hergebruikt kunnen worden. Een in het oog springende toepassing die daardoor mogelijk is geworden, is de mobiele applicatie Histagram waarmee je digitale ansichtkaarten kunt maken met foto’s uit de collectie van het Nationaal Archief.

Laatste maand voor open data app contest

Afgelopen zomer presenteerde het Nationaal Archief, partner in Beelden voor de Toekomst, een collectie van ruim 140 duizend beelden tijdens de Hack de Overheid hackathon. De beelden, afkomstig uit de Anefo persfotocollectie, zijn als open data beschikbaar voor ontwikkelaars die er apps mee kunnen bouwen. Het Nationaal Archief stelt een prijs van € 2.500 beschikbaar voor het meest vernieuwende product dat bestemd is voor doelgroepen die nog weinig gebruik maken van het archief. De competitie gaat in december zijn laatste maand in.

Nationaal Archief: Ruim 140.000 beelden voor open data app contest

Op zaterdag 16 juni presenteerde het Nationaal Archief, partner in Beelden voor de Toekomst, een collectie van ruim 140 duizend beelden tijdens de Hack de Overheid hackathon. Deze beelden, afkomstig uit de Anefo persfotocollectie, zijn als open data beschikbaar voor ontwikkelaars die er apps mee kunnen bouwen. Het Nationaal Archief stelt een prijs van €2.500 beschikbaar voor de meest vernieuwende toepassing die zich richt op doelgroepen die nog weinig gebruik maken van het archief.

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie over de competitie, de prijs en/of de collectie kan contact opgenomen worden met Tim de Haan via telefoonnummer 070-3315400 / tim.de.haan@nationaalarchief.nl Voor meer informatie over Beelden voor de Toekomst kan contact opgenomen worden met Thijs van Exel via telefoonnummer 06-24361057 / te@kl.nl

Nationaal Archief doet mee aan de Hackathon op 16 juni

Op 16 juni zal het Nationaal Archief deelnemen aan de hackathon georganiseerd door Hack de Overheid. Tijdens een hackathon komen eigenaren van datasets (veelal overheidsorganisaties) samen met ontwikkelaars, programmeurs, journalisten en ondernemers. Doel is om de data onderling te verbinden of slimmer te presenteren om zo tot innovatieve toepassingen (apps, mobiele websites enz.) te komen met een meerwaarde voor burgers en overheid. De inbreng van het Nationaal Archief bij deze bijeenkomst bestaat uit het aanleveren en presenteren van een verzameling foto’s (140.000) van het Algemeen Nederlands Fotobureau (Anefo) met de bijbehorende metadata.