Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Openbaarheid en toegankelijkheid

Stukken van Commissie van Drie beschikbaar

Een aantal archiefbescheiden afkomstig van de Commissie van Drie is zonder beperking aan de openbaarheid raadpleegbaar geworden. De dossiers maken onderdeel uit van het archief van het Kabinet van de Minister-President (toegang 2.03.01).

Formele overdracht

Vóór de overbrenging zal het Nationaal Archief ook formeel een advies geven over de Openbaarheid en toegankelijkheid