Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Openbaarheid

Het belang van de Staat of zijn bondgenoten

In het algemeen wordt het belang van de Staat of zijn bondgenoten in verband gebracht met inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de diplomatieke dienst. Het gaat o.m.

Beperkingen aan de openbaarheid

De meerderheid van de archieven uit de collectie van het Nationaal Archief is openbaar. Al deze stukken zijn door bezoekers in te zien in de Studiezaal.

Openbaarheid

XML-markering

<nacf:openbaarheid>

Elementnaam

Openbaarheid

Overig informatie- en archiefrecht

Er is een aantal besluiten over de omgang met informatie en de beveiliging van informatie binnen de rijksoverheid in het algemeen van kracht. Het zijn:

Archiefwet- en regelgeving voor overheidsorganisaties

Hoe overheidsorganisaties moeten omgaan met de archieven die zij vormen, is nauwkeurig beschreven in verschillende wetten en regels: 

Openbaarheid en toegankelijkheid

Openbaarheid van overheidsinformatie is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van een democratische rechtstaat.