Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Openbaarheidsbeperkingen

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geldt uitsluitend voor nog levende personen.

Overheid houdt teveel documenten onnodig geheim

De overheid houdt teveel documenten onnodig geheim, aldus de heer Davids tijdens de achtste Ketelaarlezing. De voorzitter van de Commissie van Onderzoek besluitvorming Irak, mr. Willibrord Davids, hield op 7 oktober de jaarlijkse Ketelaarlezing. Daarin sprak hij kritische woorden over de rubricering en derubricering van overheidsdocumenten.