Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Organisatie

Nieuwe organisatie Nationaal Archief

Door de toenemende focus op digitalisering verandert de rol van het Nationaal Archief in de informatieketen. Het beroep op het Nationaal Archief als kenniscentrum en dienstverlener op het gebied van digitaal duurzame toegankelijkheid van informatie wordt steeds groter. Om ook de nieuwe taken op het gebied van digitaal archiveren goed uit te kunnen voeren, verandert de organisatie van het Nationaal Archief per 1 januari 2014. 

Organogram Nationaal Archief

Het Nationaal Archief heeft 3 directeuren:

Algemene rijksarchivaris/algemeen directeur 

Mcm ma M.L. (Marens) Engelhard