Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Overbrenging

Duurzaamheid

Zoals ook al aangegeven in de procedure voor overbrenging van alle overheidsarchieven, moet worden voldaan aan de

Procedure voor het overbrengen van overheidsarchieven

De overheid vormt archieven tijdens werkprocessen. Daarmee documenteert ze hoe taken zijn verricht. Alle overheidsorganen vallen onder de Archiefwet. Dit betekent dat ze moeten voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen ten aanzien van hun archiefvorming en -beheer.
Met overheidsorganen bedoelen we:

Overbrenging, vervreemding en vernietiging

Na verloop van tijd zijn gegevens niet meer nodig voor bedrijfsvoering of verantwoording. Er bestaan dan verschillende mogelijkheden:

Overbrenging en vervreemding

Overheidsorganisaties moeten hun archiefstukken na twintig jaar overdragen aan het Nationaal Archief.