Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Overdracht

Overdracht tussen de ICT-systemen

Om digitale archiefbescheiden te kunnen overbrengen, moeten deze uit het betreffende systeem worden geëxporteerd en in een open bestandsformaat worden aangeboden aan het Nationaal Archief.  He

Procedure voor het overbrengen van digitale overheidsarchieven

Ook digitale archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in aanmerking komen, moeten na 20 jaar overgebracht worden naar een archiefbewaarplaats. Ze kunnen ook eerder worden over gebracht.

Formele overdracht

Vóór de overbrenging zal het Nationaal Archief ook formeel een advies geven over de Openbaarheid en toegankelijkheid

Overbrenging en vervreemding

Overheidsorganisaties moeten hun archiefstukken na twintig jaar overdragen aan het Nationaal Archief.