Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Overheidsorganen

Procedure voor het overbrengen van overheidsarchieven

De overheid vormt archieven tijdens werkprocessen. Daarmee documenteert ze hoe taken zijn verricht. Alle overheidsorganen vallen onder de Archiefwet. Dit betekent dat ze moeten voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen ten aanzien van hun archiefvorming en -beheer.
Met overheidsorganen bedoelen we: