Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Papierverzuring

Zuur papier

Al in de negentiende eeuw ontdekte men dat houthoudend papier snel vervalt.