Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Provincie

Dienstverleningsovereenkomst Provincie Zuid-Holland en Nationaal Archief

De Provincie Zuid-Holland heeft het Nationaal Archief aangewezen als provinciale archiefbewaarplaats. Daarmee wordt het Nationaal Archief verantwoordelijk voor het (feitelijk) beheer en het ter beschikkingstellen van de provinciale archieven. Om deze nieuwe verantwoordelijkheden helder te beleggen hebben de Provincie Zuid-Holland en het Nationaal Archief onlangs een dienstverleningsovereenkomst gesloten.

Toezicht op archieven bij overheidsorganisaties

De archiefinspecties van het Rijk (Erfgoedinspectie), de provincies en de gemeenten houden toezicht op overheidsarchieven: www.archiefinspectie.nl.