Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Publieksbeleid

Digitaal publieksbeleid

De vroegere ‘fysieke’ bezoeker van het archief wordt meer en meer digitaal bediend.

Publieksbeleid en website

Openbaarheid van archieven is een van de belangrijkste doelen van archiefbewaarplaatsen. De archiefbewaarplaatsen besteden er dan ook veel aandacht aan.