Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Regionale historische centra

Gezamenlijk e-Depot Regionale Historische Centra en Nationaal Archief stap dichterbij

De voorbereidingen voor de implementatie van een gemeenschappelijk e-Depot voor de Regionale Historische Centra (RHC’s) en het Nationaal Archief zijn in volle gang. Onlangs is een belangrijke mijlpaal bereikt: de stuurgroep heeft haar goedkeuring gegeven aan de plannen van aanpak, die de Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-Depot RHC's (afgekort WVI) heeft opgesteld.

Samenwerkingsconvenant Voorbereiding Implementatie e-Depot van het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra 2011-2012

Achtergrond

Tijdens het 263e Convent van directeuren van de 11 Regionale Historische Centra (RHC’s) en het Nationaal Archief is een convenant ondertekend. Deze overeenkomst is het startschot voor de fase 'Voorbereiding Implementatie e-Depot'. Door de ondertekening van het convenant spreken alle betrokken partijen de ambitie uit om te komen tot optimale afstemming van ieders taken en een optimale inrichting van het proces dat is gericht op de voorbereiding van de implementatie van een gemeenschappelijk e-Depot bij alle Regionale Historische Centra.

Archiefbestel in Nederland

Nederland zorgt voor zijn archieven door een stelsel van openbare en bijzondere (of categoriale) archiefdiensten in stand te houden.

Regionale Historische Centra

In de provinciehoofdsteden en andere grote steden worden de archieven bewaard bij de Regionale Historische Centra (RHC's).