Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten

Waardering en selectie

Overheidsorganen zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht in een selectielijst vast te leggen welke archiefbescheiden in aanmerking komen voor bewaring en welke voor vernietiging.