Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Surinaamse archieven

Project Teruggave Archieven Suriname, 2010-2015

Op 15 oktober 2009 ondertekenden de Nederlandse Algemene Rijksarchivaris en de minister van Cultuur van Suriname in Den Haag een overeenkomst die de teruggave van archieven door Nederland aan Surin