Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Tarieven

Tarieven producten en diensten

Het Nationaal Archief heeft voor 2011 nieuwe tarieven vastgesteld voor afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerking van de archiefbescheiden die het Nationaal Archief aanbiedt in de studieza