Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Trendanalyse

De Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005

De periode 1975 – 2005 is een kantelpunt in onze geschiedenis. Zaken die vandaag de dag vanzelfsprekend zijn, bestonden aan het einde van de 20e- eeuw nog niet.