Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Uitlening

Pilot uitleenbeleid archief aan zorgdragers

Vanaf 1 januari 2013 gaat het Nationaal Archief beginnen met een proef met een aanpassing van het huidige regime van uitlening van openbaar archiefmateriaal. Het is dan voor zorgdragers niet langer mogelijk om door henzelf naar het Nationaal Archief overgebracht archief tijdelijk terug te lenen. Wel kunnen scans besteld worden.

Uitlening na overbrenging

Overbrenging

Overbrenging van archiefbescheiden op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 is een moment, waarop niet alleen fysieke verplaatsing van archiefstukken plaatsvindt, maak oo