Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Verfilming

Zuur papier

Al in de negentiende eeuw ontdekte men dat houthoudend papier snel vervalt.

Behoud door verfilming en digitalisering

Het Nationaal Archief stelt archieven die erg kwetsbaar zijn en/of vaak worden geraadpleegd, beschikbaar op microfilm of in gedigitaliseerde vorm.