Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Vervanging

Cultureel erfgoed, historisch onderzoek, burgerbelang bij vervanging

Het Archiefbesluit artikel 6, 2e lid regelt dat bij de bekendmaking van een besluit melding wordt gemaakt van de

Het besluit tot vervanging volgens de Archiefregeling

Artikel 26b van de Archiefregeling schrijft een aantal aspecten voor waarmee de zorgdrager inzage geeft in het proces

Procedure vervanging

De procedure vervanging bestaat uit de volgende stappen:

Vervanging

Vervanging of substitutie is het vervangen van archiefbescheiden door reproducties. De reproducties nemen volledig de plaats in van de oorspronkelijke bescheiden.

Archiefbesluit (1 januari 2013)

Per 1 januari 2013 treedt een wijziging van het Archiefbesluit (Ab) in werking.