Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Vervreemding

Vervreemding en dequisitie

Vervreemding

Vervreemding is het in eigendom overdragen van archiefbescheiden aan een andere zorgdrager.

Overbrenging, vervreemding en vernietiging

Na verloop van tijd zijn gegevens niet meer nodig voor bedrijfsvoering of verantwoording. Er bestaan dan verschillende mogelijkheden:

Overbrenging en vervreemding

Overheidsorganisaties moeten hun archiefstukken na twintig jaar overdragen aan het Nationaal Archief.