Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Vervroegde overbrenging

Vervroegde overbrenging en opschorting

De Archiefwet biedt de mogelijkheid om archieven eerder of later dan de genoemde termijn over te brengen.