Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Juridisch kader openbaarheid

De openbaarheid van overheidsinformatie in Nederland wordt o.a. geregeld door de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Archiefwet 1995 (Aw). 

Relevant Bestuursrecht

In het kader van het bestuursrecht is nogal wat wet- en regelgeving relevant op informatie- en archief-gebied. De belangrijkste wet- en regelgeving is: