Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Gewaardeerd verleden

In het voorjaar van 2007 stelde de algemene rijksarchivaris de tijdelijke Commissie waardering en selectie in. De commissie stond onder leiding van prof. Charles Jeurgens. De opdracht aan de commissie luidde: 'Werk een nieuwe visie uit op waardering en selectie van archieven'. Deze opdracht kwam voort uit het Kabinetsprogramma Informatie op orde (2006-2011) en was ook bedoeld voor het uitwerken van het advies Het tekort van het teveel van de Raad voor Cultuur.

Integrale selectiedoelstelling

Het rapport van de Commissie waardering en selectie is in 2007 uitgebracht onder de naam Gewaardeerd Verleden. Het rapport onderschrijft een integrale selectiedoelstelling, waarin het veiligstellen van particuliere archieven in verband wordt gebracht met de selectie van overheidsarchief. Daarnaast schetst het rapport de opzet van een methodiek voor selectie en waardering van archieven, die uitgaat van de maatschappelijke context van de informatie.