Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectiebeleid en doelstellingen

Een selectiedoelstelling gaat vooraf aan de waardering en selectie van archieven. De doelstelling legt vast welke informatie we veilig willen stellen voor toekomstige generaties en waar we ons bij het verwerven van archieven op richten. Impliciet bepaalt de selectiedoelstelling dus ook welke informatie wij niet van voldoende belang achten om te bewaren.

De vernieuwde selectiedoelstelling van 2010

Het Nationaal Archief gaat bij de verwerving van archieven uit van de vernieuwde selectiedoelstelling zoals die door de minister van OCW in 2010 in een brief aan de Tweede Kamer is geformuleerd (Selectieaanpak archieven en bijlage, d.d. 17 december 2010).

Deze selectiedoelstelling geldt voor de collectie van het Nationaal Archief als geheel en speelt zowel een rol bij de waardering en selectie van overheidsarchieven als bij de verwerving van particuliere archieven door het Nationaal Archief.

Het Nationaal Archief werkt samen met zorgdragers en andere archiefinstellingen aan het operationaliseren van deze selectiedoelstelling. Dat doen we onder andere door het ontwikkelen van een nieuwe waarderingsmethode en het opstellen van selectiecriteria. Bij de waardering van archief spelen bedrijfsvoering, de externe verantwoording en het historisch en cultureel belang een wezenlijke rol. De ontwikkeling van die selectie- en waarderingsmethode sinds 2005 hebben we beschreven in een aparte notitie.

Heeft u vragen? Mail dan naar contact@nationaalarchief.nl.