Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst van de Raad voor Accreditatie voor de periode vanaf 1995

Inzage vanaf 3 juli 2017 tot 11 augustus 2017

Selectielijst Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden 1996-2010

Inzage vanaf 3 juli 2017 tot 11 augustus 2017