Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst voor de openbaar gezagtaken van de Federatie van gezondheidszorgpsychologen, voor de periode vanaf 27 februari 2002

Inzage vanaf 1 oktober 2014 tot 12 november 2014
Selectielijst FGzP versie terinzagelegging
PDF (155.81 KB) | 23-09-2014
Verslag overleg selectielijst FGzP
PDF (135.01 KB) | 23-09-2014
Indieningsbrief selectielijst FGzP
PDF (85.6 KB) | 23-09-2014