Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst voor de archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gevormd vanaf de overgang naar digitale archivering in de periode (2009) 2012-2014

Inzage vanaf 1 december 2014 tot 12 januari 2015

Selectielijst voor de neerslag van de PIOFACH-handelingen van de Ziekenfondsraad en de neerslag van haar commissies, voor de periode 1949-1999

Inzage vanaf 1 december 2014 tot 12 januari 2015