Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst voor de Kamer van Koophandel vanaf 2014

Inzage vanaf 3 april 2017 tot 14 mei 2017