Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst voor de archiefbescheiden van de overheids-NV Groningen Seaports en taakvoorgangers, voor de periode vanaf 1997

Inzage vanaf 1 mei 2015 tot 12 juni 2015

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, voor de periode vanaf 1 november 1997

Inzage vanaf 1 mei 2015 tot 12 juni 2015
Selectielijst CFV, versie terinzagelegging
PDF (741.39 KB) | 28-04-2015
Indieningsbrief selectielijst CFV
PDF (103.82 KB) | 28-04-2015
Verslag overleg selectielijst CFV
PDF (166.37 KB) | 28-04-2015