Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst voor het Centrum Indicatiestelling Zorg vanaf 2005

Inzage vanaf 1 mei 2017 tot 10 juni 2017