Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst voor het Schadefonds geweldsmisdrijven 1976- (actualisatie 2014)

Inzage vanaf 1 oktober 2015 tot 13 november 2015

Selectielijst voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) over de periode vanaf 1927

Inzage vanaf 1 oktober 2015 tot 13 november 2015
Selectielijst CBR, versie terinzagelegging
PDF (971.79 KB) | 22-09-2015
Verslag overleg selectielijst CBR
PDF (170.87 KB) | 22-09-2015
Indieningsbrief selectielijst CBR
PDF (160.92 KB) | 22-09-2015