Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Inzage vanaf 1 september 2017 tot 13 oktober 2017

Selectielijst Nederlandse Zorgautoriteit

Inzage vanaf 1 september 2017 tot 13 oktober 2017