Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst Dienst Wegverkeer (RDW) vanaf 1996 2017

Inzage vanaf 1 augustus 2017 tot 13 september 2017

Selectielijst Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) vanaf 2005 2017

Inzage vanaf 1 augustus 2017 tot 13 september 2017

Selectielijst College Sanering Zorginstellingen (CSZ)

Inzage vanaf 1 augustus 2017 tot 13 september 2017