Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst Kanselarij der Nederlandse Orden vanaf 1945

Inzage vanaf 1 juni 2017 tot 13 juli 2017