Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst voor de neerslag van het handelen van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers over de periode vanaf 1945 (actualisatie 2015)

Inzage vanaf 2 februari 2015 tot 15 maart 2015
Verslag overleg selectielijst Kadaster
PDF (53.62 KB) | 23-01-2015
Indieningsbrief selectielijst Kadaster
PDF (131.93 KB) | 23-01-2015

BSD voor de documentaire neerslag van de Nederlandse loodsencorporatie (NLc), STODEL (Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen), de regionale loodsencorporaties (rlc’s) en het Nederlands Loodswezen BV (NLBV) over de periode vanaf 1

Inzage vanaf 2 maart 2015 tot 13 april 2015

Selectielijst voor de neerslag van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), voor de periode 1 juli 1999-1 april 2014 en van Zorginstituut Nederland (ZIN), voor de periode vanaf 1 april 2014

Inzage vanaf 2 maart 2015 tot 13 april 2015
Verslag overleg selectielijst CVZ, ZIN
PDF (193.32 KB) | 26-02-2015
Indieningsbrief selectielijst CVZ, ZIN
PDF (72.25 KB) | 26-02-2015