Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

BSD (actualisatie) van archiefbescheiden op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (P-Direkt), vanaf 1945

Inzage vanaf 1 februari 2012 tot 14 maart 2012

Selectielijst , voor de neerslag van de handelingen van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE), het Productschap Vee en Vlees (PVV) en het Gemeenschappelijk Secretariaat voor de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (GS PVE), voor de periode vanaf 1956

Inzage vanaf 1 november 2013 tot 13 december 2013
Indieningsbrief PVV/PPE/GSV
PDF (587.7 KB) | 24-10-2013
Verslag driehoeksoverleg PVV/PPE/GSV
PDF (196.58 KB) | 24-10-2013
selectielijst terinzage PVV/PEE/GSV
PDF (1.34 MB) | 24-10-2013

Selectielijst voor het kerndepartement van het ministerie van Financiën vanaf 1 januari 2010

Inzage vanaf 1 juni 2015 tot 13 juli 2015

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van Belastingdienst/Toeslagen (BD/T), met ingang van 2004

Inzage vanaf 1 juni 2015 tot 13 juli 2015