Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+, voor de periode vanaf 2007

Inzage vanaf 1 augustus 2014 tot 12 september 2014