Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) voor de periode vanaf 2014

Inzage vanaf 1 november 2016 tot 12 december 2016
Verslag overleg selectielijst UWV
PDF (233 KB) | 28-10-2016
Indieningsbrief selectielijst UWV
PDF (106.23 KB) | 28-10-2016

Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010

Inzage vanaf 1 december 2016 tot 13 januari 2017