Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) over de periode vanaf (1901) 1975

Inzage vanaf 1 juli 2014 tot 12 augustus 2014
Selectielijst COKZ
PDF (714.06 KB) | 23-06-2014
Verslag overleg selectielijst COKZ
PDF (257.19 KB) | 23-06-2014
Indieningsbrief selectielijst COKZ
PDF (631.6 KB) | 23-06-2014

Selectielijst De Nederlandsche Bank (DNB), voor de neerslag van het handelen van De Nederlandsche Bank (DNB) met betrekking tot de inrichting en organisatie als centrale bank (vanaf 1992), alsmede van het handelen van DNB op de beleidsterreinen monetair b

Inzage vanaf 1 juli 2014 tot 12 augustus 2014
Selectielijst DNB Monetair beleid
PDF (599.35 KB) | 23-06-2014
Indieningsbrief selectielijst DNB
PDF (33.31 KB) | 23-06-2014

Selectielijst Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de periode vanaf (2002) 2006

Inzage vanaf 1 juli 2014 tot 12 augustus 2014
Selectielijst SZW
PDF (1.17 MB) | 23-06-2014
Verslag overleg selectielijst SZW
PDF (214.64 KB) | 23-06-2014
Indieningsbrief selectielijst SZW
PDF (61.58 KB) | 23-06-2014

Selectielijst Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+, voor de periode vanaf 2007

Inzage vanaf 1 augustus 2014 tot 12 september 2014