Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken) van de actoren Nationale Ombudsman – vanaf 1998 – en Kinderombudsman – vanaf 2011

Inzage vanaf 1 september 2014 tot 13 oktober 2014