Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst voor de archieven van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gevormd in de periode vanaf 1945

Inzage vanaf 1 april 2015 tot 13 mei 2015
Verslag overleg selectielijst KNAW
PDF (225.49 KB) | 27-03-2015
Indieningsbrief selectielijst KNAW
PDF (75.55 KB) | 27-03-2015

Selectielijst voor de archieven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de nog niet overgedragen archiefbescheiden van zijn voorgangers de Centrale Veiligheidsdienst (CVD) en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) vanaf 1946

Inzage vanaf 1 april 2015 tot 13 mei 2015

Selectielijst voor de archieven van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) en de nog niet overgedragen archiefbescheiden van zijn voorgangers vanaf 1945

Inzage vanaf 1 april 2015 tot 13 mei 2015