Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

BSD voor de documentaire neerslag van de Nederlandse loodsencorporatie (NLc), STODEL (Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen), de regionale loodsencorporaties (rlc’s) en het Nederlands Loodswezen BV (NLBV) over de periode vanaf 1

Inzage vanaf 2 maart 2015 tot 13 april 2015

Selectielijst voor de neerslag van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), voor de periode 1 juli 1999-1 april 2014 en van Zorginstituut Nederland (ZIN), voor de periode vanaf 1 april 2014

Inzage vanaf 2 maart 2015 tot 13 april 2015
Verslag overleg selectielijst CVZ, ZIN
PDF (193.32 KB) | 26-02-2015
Indieningsbrief selectielijst CVZ, ZIN
PDF (72.25 KB) | 26-02-2015