Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijsten ter Inzage

De hiernavolgende (ontwerp)selectielijsten liggen op dit moment ter inzage:

Selectielijst voor de Erfgoedinspectie (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en haar rechtstaakvoorgangers, voor de periode vanaf (1993) 2001

Inzage vanaf 2 januari 2015 tot 13 februari 2015