Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijst voor de archiefbescheiden van de overheids-NV Groningen Seaports en taakvoorgangers, voor de periode vanaf 1997

Datum publicatie Staatscourant: 
21 juli 2015
Staatscourant nummer: 
20714
Selectielijst Groningen Seaports
PDF (1.17 MB) | 24-07-2015