Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Relevant Bestuursrecht

In het kader van het bestuursrecht is nogal wat wet- en regelgeving relevant op informatie- en archief-gebied. De belangrijkste wet- en regelgeving is:

Al deze wetten hebben te maken met overheidsinformatie en hoe daarmee moet worden omgegaan: door wie en wanneer die informatie mag worden ingezien, hoe openbaar de informatie is, maar ook hoe de privacy van individuele of groepen burgers is gewaarborgd.