Symposium: Erfgoed in het Revolutietijdvak

Patriotten

Op 9 november organiseren de Universiteit Leiden en het Nationaal Archief het symposium Erfgoed in het Revolutietijdvak: archieven, musea en collecties, 1780-1815 plaats.

Tijdens dit symposium zal aan de hand van een keynote en een achttal korte bijdragen van historici, archivarissen en onderzoekers uit de museumwereld uitgebreid worden stilgestaan bij de vraag hoe de politieke ontwikkelingen in deze periode hun weerslag hadden op de omgang met archieven, kunstvoorwerpen en andere vormen van materieel erfgoed.

Programma

10.00 Inloop
10:15
 Opening en welkom - Diederik Smit (UL)
10.25 Keynote  Geschiedkunde en Statenkunde: veranderingen in archiefgebruik en archiefvorming 1780-1815 – Eric Ketelaar (UvA)

11.00 – 13.00 Sessie I - Archieven
11.00 – 11.20: ‘Limburgse’ archieven in een tijd van revolutie 1780-1815 – Jacques van Rensch (RHCL)
11.20 – 11.40: Het archief als ‘invented tradition’: over archiefvorming in een regio in ‘identiteitstransitie’, Fryslân 1780-1815 – Bert Looper (Tresoar)

11.40 – 12.00: Koffiepauze

12.00 – 12.20: Van Wijn in het Zuiden: de vorming van een ‘Belgisch’ archiefwezen tijdens de jaren 1810 – Timo van Havere (KU Leuven)
12.20 – 12.40: Van doop-, trouw- en begraafregisters tot retroacta van de Burgerlijke Stand: de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 – Arjan Nobel (UvA)
12.40 – 13.00: Discussie

13.00 – 14:00: Lunchpauze

14.00 – 15.20 Sessie II – Musea en collecties
14.00 – 14.20: De ‘koninklijke’ prentcollectie van Pieter Cornelis van Leyden (1717-1788) en de oorsprong van het Rijksprentenkabinet – Huigen Leeflang (Rijksmuseum)
14.20 – 14.40: Lokaal of nationaal: Amsterdams erfgoed tussen 1795 en 1815 – Kees Zandvliet(Amsterdam Museum)

14.40 – 15.00 Koffiepauze

15.00 – 15.20: De Haarlemse gilden en hun erfgoed na de afschaffing in 1798 – Carolien Boender(UL)
15.20 – 15.40: De kist van de Etstoel – Paul Brood (NA)
15.40 – 16.00: Discussie

16.00 Rondetafeldiscussie

17.00 Borrel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: d.e.j.smit@hum.leidenuniv.nl of c.boender@hum.leidenuniv.nl