Ontologie

Het Nationaal Archief ontwikkelt een ontologie. In de ontologie staan de betekenissen en onderlinge relaties van termen die nodig zijn voor het omzetten van onze nadere toegangen (indexen) en beeld- of fotocollecties naar linked open data.

 

 

Alles uitklappen

Om een indruk te krijgen van de informatie en termen waar we een ontologie voor ontwikkelen, zie  

De ontologie van het Nationaal Archief is gebaseerd op standaard vocabulaires (termenlijsten) zoals OWL, RDF, RDFS en Schema.org. En specifieke ontologieën die bekend zijn in de (internationale en Europese) erfgoedsector, zoals:

  • Open Archives Initiative
    Deze organisatie formuleert standaarden voor het uitwisselen van informatie op het web, bekend van het OAI-PMH harvest protocol. En is ook verantwoordelijk voor het maken van een ontologie die collecties (aggregaties) op een juiste manier kan configureren. Deze ontologie heeft het prefix (voorvoegsel) ‘ore’ (http://www.openarchives.org/ore/terms/).
  • Europeana
    Europeana is een verzamelaar van informatieobjecten uit de erfgoedsector. Het gebruikt linked open data om de verzamelingen en beschrijvingen toegankelijk te maken. De ontologie van Europeana wordt aangeduid met prefix ‘edm’ (http://www.europeana.eu/schemas/edm/). Deze ontologie maakt ook gebruik van ‘ore’ voor het beschrijven van collecties.

De termen die niet in een al bestaand vocabulaire voorkomen definieert en beschrijft het Nationaal Archief zelf. Dit noemen we ook wel munten. Deze termen krijgen de URI http://archief.nl/... en de prefix ‘naa’.

 

De ontologie is gemaakt om digitale collecties of objecten van het Nationaal Archief om te zetten naar het LOD-format (triples). En te gebruiken bij de beschrijving van deze collecties en objecten. In de basis wordt beschreven om wat voor collectie of object het gaat (bijvoorbeeld een verzameling foto's) en welke foto's er deel van uitmaken. Een collectie of een object kan onderdeel zijn van een of meerdere collecties. Dit noemen we aggregatie-niveaus.

Het begrip collectie wordt in de ontologie gemodelleerd met ore:Aggregation (uit de ontologie van Open Archives). Er is geen beperking aan het aantal objecten dat onderdeel is van een ore:Aggregation. Aggregaties verwijzen naar objecten of andersom. Verwijzen naar een object doet een ore:Aggregation met ore:aggregates. En objecten verwijzen naar de aggregatie waar ze onderdeel van zijn met ore:isAggregatedBy.

Meer interesse?

Binnenkort verschijnen hier links naar de gedetailleerde beschrijving van de ontologie, het RDF-bestand van de ontologie en de URI-strategie.