Uitplaatsen

Beheren van uitgeplaatste informatie is een van de diensten die het Nationaal Archief aanbiedt. Rijksoverheidsorganisaties kunnen data uitplaatsen die jonger is dan 20 jaar en die duurzaam toegankelijk moet blijven.

Alles uitklappen

Uitgeplaatste informatieobjecten zijn stukken digitale informatie van jonger dan 20 jaar die niet – of nog niet – naar een archiefbewaarplaats hoeven. Landelijke rijksoverheidsorganisaties kunnen het beheer van hun informatie op deze manier uitbesteden aan het Nationaal Archief. Dus alleen het beheer; ze blijven zelf verantwoordelijk voor de zorg en inhoud.

Informatie komt voor uitplaatsen in aanmerking als een proces is afgehandeld en er geen wijzigingen meer plaatsvinden. Ambtenaren raadplegen de informatieobjecten nog wel regelmatig in hun werkproces.

Het Nationaal Archief gebruikt het e-Depot en eigen beheersystemen om uitgeplaatste informatieobjecten te beheren. We treffen allerlei maatregelen om de data duurzaam toegankelijk te houden.

Om uw informatieobjecten in het e-Depot van het Nationaal Archief te kunnen uitplaatsen moet u uw bedrijfs- of procesondersteunende systemen eerst verbinden met ons e-Depot. Bekijk de stappen voor het aansluiten van uw systemen.