Hbo en universiteit

Werkcollege studenten

Onderzoek doen in het Nationaal Archief

Voor studenten van universiteit en hogeschool bieden we een combinatieprogramma aan in de studiezaal en in een depot. Een korte introductie op onderzoek doen in het Nationaal Archief, aanvullend een college door de eigen docent aan de hand van originele archiefstukken naar keuze, en een rondleiding met thema De Nederlandse democratie in internationale context of Oranjenationalisme.  

Het programma kan uitgebreid worden met een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling van dat moment. Het doel is de studenten kennis te laten maken met de rijkdom van het archief en inspiratie te bieden voor eigen onderzoek.

Alles uitklappen

Dankzij internationale verdragen zoals de Vrede van Munster telde Nederland mee in de wereld. Niet alleen de topstukken zijn interessante stof voor onderzoek, maar juist ook de stukken die daaraan vooraf gingen. Welke rol speelde Nederland in Europa? Wat bewaart het Nationaal Archief over de Nederlanders die vochten tijdens de Spaanse burgeroorlog? Hoe hield het ministerie van Buitenlandse zaken bij wat er in de rest van de wereld gebeurde? Kortom welke bronnen kun je raadplegen voor je onderzoek?

Hoe veranderde de rol van de Oranjevorsten, van daadwerkelijk bestuurder en natiebouwer (Willem I), via Koning Gorilla (Willem III) tot samenbindend symbool (Wilhelmina)? Sommigen groeperingen grijpen het nationale karakter van de Oranjes aan om deel uit te gaan maken van de natie. Anderen zetten zich juist af tegen de monarchie (de socialisten/anarchisten).

The students really enjoy these tours and the more interactive approach to learning history!

Studenten doen onderzoek, Foto: Martine Bartels

Meer informatie

  • Doelgroep: studenten van hogescholen en universiteiten
  • Duur: circa twee uur
  • Introductie onderzoek doen in het Nationaal Archief: 45 minuten
  • College door eigen docent (in overleg af te stemmen)
  • Rondleiding in depot (45 à 60 minuten)
  • Maximum aantal studenten: in overleg af te stemmen
  • Kosten: € 70,- per vijftien studenten, speciaal tarief mogelijk
  • Engels: dit programma wordt ook aangeboden in het Engels

Plan je bezoek

Voor een bezoek aan de studiezaal gelden onze huisregels.