Back

Regeringsarchieven Geünieerde Provinciën I

1.01.01.01


R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (417,78 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Regeringsarchieven Geünieerde Provinciën I
Staten-Generaal 1576-1588

Periode:

1576-1588

Omvang:

2.30 meter; 247 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans, het Engels en het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat archieven afkomstig van de griffie, de Hoogduitse Secretarie en de Audience van de Staten-Generaal uit de periode 1576-1588. Het archief van de griffie bevat resoluties van de Staten-Generaal, correspondentie (o.a. Duitse, Franse en Engelse zaken), verdragen en ratificaties, commissiebrieven, correspondentie met en stukken betreffende de landvoogden Don Juan, de hertog van Anjou, Matthias van Oostenrijk en Leycester, stukken betreffende de aanbieding van de soevereiniteit aan resp. de koning van Frankrijk en de koningin van Groot-Brittannië en stukken betreffende militaire zaken. Bevat tevens stukken afkomstig uit het archief van de prins Willem van Oranje.
Het archief van de Hoogduitse Secretarie betreft Duitstalige correspondentie met Duitse vorsten en steden en stukken betreffende Oost-Friesland. Het archief van de Audience bevat voornamelijk minuten van commissies, akten en plakkaten en stukken afkomstig van Jan Asseliers als gedeputeerde naar Frankrijk

Archiefvormers:

  • Engeland, Gezant
  • Frankrijk, Gezant
  • Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie
  • Willem I, Prins van Oranje

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen