Back

Regeringsarchieven Geünieerde Provinciën III

1.01.01.03


R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (314,68 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Regeringsarchieven Geünieerde Provinciën III
Beden Generaliteit

Periode:

1576-1581

Omvang:

0.30 meter; 49 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken betreffende financiële zaken en belastingheffing afkomstig van de Kamer der Beden en de tresorier-generaal en ontvanger-generaal der beden van de Staten-Generaal uit de periode 1577-1581

Archiefvormers:

  • Kamer der Beden van de Generaliteit (1577-1581)
  • Tresorier-Generaal der Oorlogen, Ontvanger-Generaal der Beden van de Generaliteit

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen