Back

Staten-Generaal

1.01.03


N.M. Japikse, A. van der Poest Clement
Nationaal Archief, Den Haag
1963
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (284,69 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Staten-Generaal
vervallen - opgenomen in 1.01.02

Periode:

1431-1796
merendeel 1576-1796

Omvang:

1030,30 meter; 17560 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De vroegste resoluties (tot 1583) zijn goeddeels in het Frans geschreven.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In januari 2010 zijn de toegangen 1.01.03 tot en met 1.01.08, die delen van de beschrijvingen van het archief van de Staten-Generaal bevatten, tot één geheel samengevoegd tot de huidige versie van deze toegang (1.01.02).

Archiefvormers:

  • Staten-Generaal

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen