Back

Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) » Inventaris nr. 22

In deze lijst wordt een niet meer aanwezig octrooi vermeld door de Staten-Generaal in 1619 aan de VOC verleend voor het alleenrecht van het drukken en uitgeven van journalen en kaarten betreffende de vaart naar Indië

This record is not digitally available. You can reserve the record, or order it as a scan.