Back

Digitaal Duplicaat: Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie » Inventaris nr. 544

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overlegd bij rapport aan de gouverneur van januari 1782. Zie o.a. dit rapport e.a. stukken, onder nummers 607 litt. a-k als bijlagen gevoegd bij de uitgaande brief van de gouverneur aan directeuren der Sociëteit van Suriname van 24 juli 1782.