Back

Suriname na 1828: Commissariaat voor Militaire Zaken

1.05.11.08


E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (306,30 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Suriname na 1828: Commissariaat voor Militaire Zaken
Suriname / Commissariaat Militaire Zaken

Periode:

1822-1862

Omvang:

4.2 meter; 146 inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat personele informatie over het garnizoen in Suriname, Curaçao, St. Eustatius en St. Maarten voor de periode 1827-1862. Het omvat stukken met betrekking tot hun dienstverband: stamboeken van officieren, onderofficieren en andere manschappen; naamregisters; monsterrollen; controlestaten; betalingslijsten en maandstaten.

Archiefvormers:

  • Commissariaat voor Militaire Zaken in Suriname

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen