Back

Suriname na 1828: Commissariaat voor Militaire Zaken

1.05.11.08


E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (306,30 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Suriname na 1828: Commissariaat voor Militaire Zaken
Suriname / Commissariaat Militaire Zaken

Periode:

1822-1862

Omvang:

4.2 meter; 146 inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat personele informatie over het garnizoen in Suriname, Curaçao, St. Eustatius en St. Maarten voor de periode 1827-1862. Het omvat stukken met betrekking tot hun dienstverband: stamboeken van officieren, onderofficieren en andere manschappen; naamregisters; monsterrollen; controlestaten; betalingslijsten en maandstaten.

Archiefvormers:

  • Commissariaat voor Militaire Zaken in Suriname

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Alle archiefbescheiden behorend tot het archiefblok zijn volledig openbaar.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen