Back

Aanwinsten Eerste Afdeling

1.11.01.01


W.D. Post, E.A.T.M. Schreuder
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1993
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,09 Mb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Aanwinsten Eerste Afdeling
Aanw. 1e afd. ARA

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 14e eeuw - 1933

Omvang:

2172 inventarisnummer(s); 49,79 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans, het Engels en het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. Kennis van het 15e, 16e, 17e en 18e eeuwse handschrift is noodzakelijk.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De plaatsingslijst van de collectie kleinere, los van archieven geraakte aanwinsten, bevat zeer uiteenlopende archiefbescheiden. Raadpleeg voor gebruik de zoekfunctie voor het vinden van persoonsnamen, scheepsnamen, instellingen en geografische namen.

Archiefvormers:

  • Westindische Compagnie, Kamer Amsterdam Westindische Compagnie, Kamer Noorderkwartier College ter Admiraliteit op de Maze College ter Admiraliteit in Zeeland College ter Admiraliteit in West-Friesland en het Noorderkwartier College ter Admiraliteit in Friesland Directie van de Sociëteit van Suriname Gouverneur van Suriname College ter Admiraliteit te Amsterdam Staten van Holland en West-Friesland Chambre Mi-Partie Stadhouderlijke Secretarie Generaliteitsrekenkamer Staten van Zeeland Staten van Utrecht Hof van Holland Admiraliteiten Aerssen, van Gouverneur van Berbice Gouverneur-Generaal en Raden van Indië Gouverneur-Generaal van Suriname Grote Raad van Mechelen Hervormde Gemeente te Malakka Hoge Raad Hof van Politie en Criminele Justitie Suriname Leycester Legaties Nassause Domeinraad vanaf 1581 Nederlands-Portugees-Israëlitische Gemeente te Suriname Raad der Koloniën Raad van Brabant Raad van Politie Suriname Raad van Politie en Justitie Suriname Raad van State, 1580-1795 Raad-extraordinaris van Indië Staten-Generaal, 1576-1588 Staten-Generaal, 1576-1796 Staten van Brabant VOC Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Delft Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Hoorn Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Rotterdam Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Zeeland Waalse Gemeente te Rijssel Waalse Gemeente van Aire WIC, 1621-1674 WIC, 1674-1791 Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen