Back

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Consulaat te Kaapstad (Zuid-Afrika)

2.05.128


A.L.M. van Zeeland, P.L. Groen
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (325,27 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Consulaat te Kaapstad (Zuid-Afrika)
Consulaat Kaapstad

Periode:

1860-1939

Omvang:

4.00 meter; 121 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat correspondentie over de organisatie en personeelszaken van de post. Voorts stukken over juridische zaken, verkeer en vervoer, migratie, sociale zaken, onderwijs en cultuur.

Archiefvormers:

  • Consulaat te Kaapstad (Zuid-Afrika), 1860-1939

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

In 1984 werd in het totale overgebrachte archief een scheiding aangebracht. De bescheiden over de periode 1938-1956 werden door de inventarisator samengebracht, geïnventariseerd en beschreven( idem, p. 8 e.v. voor de redenen van de scheiding van het archief in de periodes 1860-1938, 1938-1956 en 1956-1974. ). Met de inventarisatie van het in de voorliggende inventaris beschreven gedeelte werd in 1989 een aanvang gemaakt. De stukken werden gedeeltelijk beschreven en ook werden stukken uit het gedeelte 1860-1939 vernietigd; onduidelijk is welke stukken dat waren en om welke hoeveelheid het ging.

De cesuur bij de inventarisatie van 1984 werd gelegd bij het aantreden van jhr. mr. G.R.G. van Swinderen als consul der Nederlanden te Kaapstad in september 1938( Koninklijk Besluit van 15 september 1938, nr. 61 ), derhalve eindigt dit gedeelte van het archief waar het volgende gedeelte een aanvang neemt, namelijk met het terugtreden van A. Merens, die als gezantschapssecretaris was belast met de waarneming van het consulaat te Kaapstad.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen