Back

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Consulaat te Kaapstad (Zuid-Afrika)

2.05.128


A.L.M. van Zeeland, P.L. Groen
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (325,27 kb)
Download XML ead / xml
Search this archive by
Enter your desired search term
Enter your desired inventory number

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Consulaat te Kaapstad (Zuid-Afrika)
Consulaat Kaapstad

Periode:

1860-1939

Omvang:

4.00 meter; 121 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat correspondentie over de organisatie en personeelszaken van de post. Voorts stukken over juridische zaken, verkeer en vervoer, migratie, sociale zaken, onderwijs en cultuur.

Archiefvormers:

  • Consulaat te Kaapstad (Zuid-Afrika), 1860-1939

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van het consulaat (tot 1950) en het consulaat-generaal te Kaapstad over de periode 1860-1976 werd door de vertegenwoordiging te Kaapstad in twee, elkaar gedeeltelijk overlappende delen, overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag. Het eerste deel van het archief werd in 1964 overgebracht en besloeg de periode van 1860 tot 1956. Het in 1983 overgebrachte tweede deel had betrekking op de periode van 1945 tot 1974.

In de periode van ruim 100 jaar waarop het overgebrachte archief betrekking heeft zijn twee stelsels van ordening gebruikt. Het oudste voor de ordening van het archief gebruikte systeem "bestond waarschijnlijk hieruit, dat men de verschillende te behandelen zaken nummerde (1 t/m 259) op volgorde van binnenkomst. Had een bepaalde zaak eenmaal een nummer gekregen, dan werd dit nummer ook gebruikt voor later ingekomen soortgelijke zaken. Zo kregen alle scheepvaartdossiers het nummer 2, alle pensioendossiers het nummer 34, alle militaire dossiers het nummer 22 enz. Geheel consequent werd dit systeem echter niet toegepast."( idem, p. 8. ) Dit systeem is tot ca. 1950 in gebruik gebleven. Daarna werd, zoals op de meeste Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland, voor de indeling en ordening van stukken gebruik gemaakt van de archiefcode van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen